dodano: 2017-04-06    
NOWA STRONA INTERNETOWA RO LIPNIK
Z nieukrywaną radością informujemy, że w ramach wolontariackiej pracy powstała nowa strona Rady Osiedla Lipnik. 

Mamy nadzieję, że będzie ona dla Państwa cennym źródłem informacji. 
Zachęcamy do zapisania się na listę wysyłkową newsleetera. 

przejdź do nowej strony 
RO-LIPNIK.PLDodano: 2017-03-31
Wnioski o zmianę studium zostały odrzucone przez BRM - co na to radni?

W poniedziałek 03.04, odbędzie się komisja radnych, na której m.in. będą opiniowane wnioski o usunięcie obszarów przemysłowych w Lipniku w zapisach studium. Przedstawiona wstęna konkluzja z Biura Rozwoju Miasta, podaje krótko, że wnioski o zmianę studium w tym zakresie powinny być ODRZUCONE.
Nie znamy argumentacji, opracowań i podsumowania opinii społecznej, na podstawie których powinna być wypracowana ta decyzja.
Dlatego bardzo ważne jest aby w posiedzeniu komisji uczestniczyli mieszkańcy Lipnika i osobiście poznali argumentację oraz opinię radnych zasiadających w komisji. 
To ważny moment - bo bez zmiany zapisów w studium nie usuniemy skutecznie niebezpiecznego przemysłu z Lipnika.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Spotkanie jest otwarte, odbywa się w Rauszu 3 kwietnia 2017r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 15.30, Plac Ratuszowy 1, sala 30 (sesyjna).
http://rm.um.bielsko.pl/strona-3656-porzadek_obrad_gpios.ht…


Dodano: 2017-03-27
   
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016 - zapraszamy mieszkańców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków Lipnika na zebranie Rady Osiedla Lipnik, na którym podsumujemy rok 2016. 
Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Lipniku. 

W pierwszej części przedstawimy Państwu  w jakie działania angazowali się członkowie RO. Następnie będzie okazja do dyskusji zebranych mieszkańców z zaproszonymi przedstawicielami władz miasta i ważnych instutucji. 
Zostaliśmy poinformowani, że z ramienia prezydium miasta został oddelegowany wice prezydent Przemysław Kamiński. Możemy się również spodziewać udziału m.in. przedstawicieli prezydium Rady Miejskiej oraz radnych z okręgu, a także władz Policji, Straży MIejskej, MZD oraz spółek ZGO i SUEZ.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z niecodzinnej okazji udziału w spotkaniu, gdzie będzie można osobiście zabrać głos w ważnych sprawach naszej dzielnicy. Zgłoszenia chęci udziału w dyskusji prosimy kierować drogą mailową: ro.lipnik@gmail.com. 
Ulotka do pobrania 
tutaj

Dodano: 2017-03-26    
Petycja o wykup leśniczówki

W związku z tym, że jedną z rozważanych opcji dalszych losów leśniczówki jest wystawienie tego obiektu na sprzedaż przez obecnego właściciela czyli nadleśnictwo, lokalne instytucje złożyły do władz miasta petycję z wnioskiem o wykup leśniczówki na prawach pierwokupu. W imieniu mieszkańców podpis złożyli reprezentanci Rady Osiedla Lipnik, Parafii w Lipniku, Stowarzyszenia Lipnik, Stowarzyszenia Atmosfera, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku. 

Postęp w UM można śledzić na stronie BIP W załączniku przedstawiamy tekst petycji, oraz nagranie audycji w radio, w której szerzej przybliżamy troskę mieszkańców o leśniczówkę.

Petycja tutajPosłuchaj nagrania – tutaj


Dodano: 2017-03-26  
 Zmiany w studium – trwają prace urzędników

Proces zmiany studium jest na etapie analiz. Zachęcamy do zainteresowania się tematem. Studium obecnie wyznacza bezpośrednią bliskość terenów przemysłowych i obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz gór. Przypominamy, że w 2015 roku ponad 300 mieszkańców złożyło wnioski o usunięcie terenów przemysłowych z okolic Wróblowic, ul. Krańcowej i ulicy Krakowskiej. 
W załączonej audycji można zapoznać się z opinią mieszkańców na ten temat. 
Posłuchaj nagrania – tutaj.


Dodano: 2017-03-26  
 Rozprawa WSA o unieważnienie MPZP - udział mieszkańców 

10 marca odbyła się pierwsza rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Tak jak informowaliśmy Sąd ma zdecydować czy unieważnić cały plan wprowadzający tzw. "strefę przemysłową" w rejonie Lipnika.  

Na rozprawie stawili się mieszkańcy Bielska-Białej, przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń i Rady Osiedla, którzy zupełnie zapełniając salę rozpraw po raz kolejny swoją obecnością potwierdzili fakt, iż sprawa ta jest istotna i ważna. W toku rozprawy Sąd odrzucił wniosek Pełnomocnika Gminy Bielsko-Biała o zawieszenie postępowania. W dalszej części rozprawy Pełnomocniczki Wojewody Śląskiego złożyły wniosek o odroczenie orzeczenia Sądu motywując to chęcią rozważenia możliwości częściowego uchylenia planu. W związku z tym wnioskiem Sąd odroczył rozprawę do 20 marca.

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-25    
 1% podaruj dla Lipnika

1 procent.gifZachęcamy aby pozostawić w Lipniku 1 procent z rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Każdy mieszkaniec może zdecydować czy choć ta mała część podatku trafi np. bezpośrednio do społeczności, przekazując część podatku do lokalnych stowarzyszeń. Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Lipnik działa na rzecz naszej dzielnicy. Wpłaty z 1% wspierają takie inicjatywy jak wydruk lokalnej gazety, organizację rodzinnych pikników, czy jeszcze całkiem niedawno remonty leśniczówki.

Jeśli zdecydujecie się na wpłatę warto podać cel szczegółowy „aktywny Lipnik” nr KRS 0000073395. Więcej: www.lipnik.org


Dodano: 2017-02-28
Wystąpienia mieszkańców na sesji Rady Miejskiej - strefa przemysłowa


Podczas sesji Rady Miejskiej 28 lutego br., mieszkanka Bielska-Białej zabrała głos zapytując jak długo, ona i blisko 400 osób, mają jeszcze czekać na odpowiedź z Urzędu Miejskiego na wnioski złożone 17 miesięcy temu!
 
Wnioski dotyczyły zmian w studium miasta, związanych z obawą czy przyjęty w studium kierunek rozwoju miasta nastawiony na turystykę i rekreację obszarów położonych pod górami nie jest zagrożony?
 
Można zapoznać się z tekstem wystąpienia oraz wspomnianym wnioskiem z września 2015 roku. pobierz tutaj: wystąpieniewniosek
relacja video z sesji, na której sa również odpowiedzi urzędników tutaj, na osi czasu od ok 3h22 minuty

więcej informacji o wystąpieniach mieszkanców w grudniu 2016 i styczniu 2017 Czytaj więcej
Dodano: 2017-01-29
   

Masowy sprzeciw dla strefy przemysłowej - relacja ze spotkania 

Zaalarmowani sygnałem o możliwych katastrofalnych skutkach strefy przemysłowej w Lipniku mieszkańcy licznie stawili się na spotkanie Rady Osiedla Lipnik. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, w tym lokalne media, reprezentanci posłów oraz Radna Barbara Waluś. Spotkanie trwało blisko 3 godziny i zakończyło się około 22:00. Zgodnie z zapowiedzią zostały podane podstawowe przesłanki sprzeciwu oraz zrelacjonowane działania podjęte przez grupę mieszkańców powołaną przy Radzie Osiedla.

Najbliższą formą wyrażenia sprzeciwu jest udział mieszkańców w Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia br. Przewidywane jest wystąpienie reprezentanta mieszkańców, natomiast wszyscy zainteresowani mogą wesprzeć ten głos swoją obecnością na balkonie dla publiczności. Wystąpienie przewiduje się około godziny 13:00.

Czytaj więcej
zdjęcia tutaj 
Dodano: 2017-01-22
KATASTROFALNE SKUTKI STREFY PRZEMYSŁOWEJ REALNE!

Konieczne jest spotkanie mieszkańców.

Proces mający na celu zmniejszenie uciążliwości strefy przemysłowej w Lipniku, prowadzony w sposób naganny przez urzędników miasta Bielska-Białej, zmierza do pogorszenia  sytuacji i nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Jeśli nie nastąpi zdecydowana korekta tych działań, skutki uruchomienia pierwszych zakładów o wysokiej emisji zanieczyszczeń i uciążliwości będą katastrofalne i nieodwracalne nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale dla tysięcy mieszkańców wschodniej części Bielska-Białej i Małych Kóz.  Rośnie realne zagrożenie, aby w ramach strefy przemysłowej w Lipniku, mogły powstać zakłady, które właśnie tu mogą oddziaływać na otoczenie, emitując toksyny, chemiczne zanieczyszczenia powietrza, pyły, smród, hałas oraz inne substancje bezpośrednio i pośrednio zabijające nas i otoczenie.

Nie zgadzamy się na to i dlatego, na prośbę mieszkańców, organizujemy spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Lipnik 26 stycznia 2017 o godz.19:00, przy ulicy Podgórnej 29 (Dom Kultury). Spotkanie ma na celu uświadomienie katastrofalnych konsekwencji strefy przemysłowej oraz wypracowanie propozycji zdecydowanych działań zgodnych z wolą mieszkańców. Zreferujemy na jakim obecnie etapie są interwencje podjęte przez zaalarmowanego Wojewodę Śląskiego, wójta Kóz, a także posłów i senatorów.

Obecny stan sytuacji oceniamy jako bardzo zły! Uważamy, że bez zdecydowanych i realnych decyzji władz, które muszą zostać podjęte w ciągu kilku miesięcy, istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie można  skutecznie chronić  zdrowia, praw i majątku tysięcy rodzin. W tej chwili ważne jest, aby każdy mieszkaniec: miał świadomość sytuacji, wyraził swoją opinię, a także fizycznie włączył się w działania w  obliczu tej potencjalnej katastrofy.  Dlatego istotny jest udział zarówno sąsiadów strefy, jak i wszystkich tych, którym zależy na przyszłości miasta Bielska-Białej. O spotkaniu zostali poinformowani przedstawiciele mediów oraz lokalni radni.

Przyjdźcie na spotkanie 26 stycznia – działamy razem!!!

Szerszy opis zagrożeń strefy przemysłowej znajduje się w załączonej ulotce i na stronie Stowarzyszenia Atmosfera. Pobierz informację tutaj. W ulotce m.in.:

·        Czym grozi powstanie Strefy Przemysłowej w Lipniku? ·        Jakie niesie to konsekwencje? ·        Skąd obawa, że zostaniemy pozostawieni sami sobie? ·        Jak obronić naszą przyszłość? ·        Co możemy zrobić?


Dodano: 2016-12-23    
 Lipnik: dzielnica zielona czy przemysłowa?

Myśląc o nadchodzącym 2017 roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne pytanie o przyszłość naszej dzielnicy. To, wydaje się retoryczne, pytanie o charakter dzielnicy Lipnik musimy zadać sobie po raz kolejny: 
- „zielona dzielnica”, podgórskie, miejsce z przeznaczeniem głównie na domy i turystykę, czy
- strefa dla wysoce szkodliwego przemysłu, którego negatywne skutki wykluczają zabezpieczenie terenów gdzie są i mogą być domy oraz od zawsze była przyroda i turystyka.

Wydaje się, że odpowiedź z punktu widzenia logicznego, ekonomicznego i nawet strategicznego dla miasta Bielska-Białej jest oczywista: czyli „Lipnik w zgodzie z naturą ma być zieloną dzielnicą”.

Niestety propozycje zmian otrzymane od Urzędu Miasta, w jaki sposób mają oni zamiar poprawić miejscowy plan z 2012 roku budzą coraz większy niepokój. Dlatego ponownie pragniemy poinformować mieszkańców Bielska-Białej, że problem stworzenia uciążliwej pod względem hałasu, pyłu czy toksyn w Lipniku, jest nadal nierozwiązany.

Faktem jest, że Urząd Miasta podjął prace nad zmianą planu i jeszcze nie zakończył tej procedury. Jednak jeżeli nie zostaną zmodyfikowane założenia tego planu naprawczego, może on w efekcie doprowadzić wręcz do jeszcze większej degradacji tej części miasta. Szczegóły sytuacji przypominamy w prezentacji którą można pobrać tutaj.

W ramach poparcia sprzeciwu dla strefy wypowiedzieli się już przedstawiciele parlamentu, wójt gminy Kozy. Interweniują Radni. Na ostatniej sesji  RM, w ramach przedstawienia naszych obaw wystąpiła mieszkanka z sąsiedztwa planowanej strefy. Poniżej załączamy pliki z głosem mieszkańców oraz ostatnie interwencje. 

Czytaj więcej
Dodano: 2016-12-22
   
 UWAGA! wyłudzenia pieniędzy tzw. metodą „na wnuczka”, także w Lipniku

W ślad za informacją Policji przekazujemy ostrzeżenie o bardzo częstych próbach wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Ostatni przypadek miał miejsce w Lipniku. 
Jednocześnie apelujemy do dzieci i młodzieży o przekazanie rad o ostrożności w kontaktach przez telefon i „akcjach na litość” starszym rodzicom, babciom i dziadkom, którzy często pozostają sami w domu, a przez to narażeni są na działanie oszustów, domokrążców i innych przestępców.
 
Więcej informacji na stronie policji – czytaj tutaj


Dodano: 2016-12-08
Deklaracja parlamentarzystów i władz województwa wsparcia sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku

W związku z impasem w rozmowach z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, zostaliśmy zobligowani przez mieszkańców do przedstawienia sytuacji potęgującego się problemu stworzenia terenów przemysłowych w podgórskiej części Bielska-Białej reprezentującym nas posłom, senatorom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz władzom Urzędu Województwa Śląskiego. 

W dniu 5 grudnia odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z licznie przybyłymi posłami, radnymi sejmiku, a także wicewojewodą i kierownictwem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. 

Czytaj więcej


Dodano: 2016-10-13
Wygraliśmy odbudowę amfiteatru podziękowanie dla aktywnych

Z niezmierną radością informujemy, że projekt odbudowy Amfiteatru, wart 500 tyś. zł., został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Projekt uzyskał  6 412 głosów popracia mieszkańców Bielska-Białej, co przy okazji jest najwyższym wynikiem w Bielsku-Białej od początku  realizacji BO. https://obywatelskibb.pl/…/wyniki_glosowania_na_budzet_obyw…

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE I ZAANGAŻOWANIE.

Serdeczenie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na odbudowę amfiteatru. Ogromne podziękowania kierujemy do członków zespołu promującego projekt. To blisko 100 osób , które od kilku tygodni zupełnie społecznie działały na rzecz wypracowania sposobów wyróżnienia i pokazania idei projektu. Następnie z ogromnym zaangażowaniem i determinacją w sposób osobisty przekonywali oni, osobę po osobie, do poparcia projektu. To prawdziwie aktywna i społeczna postawa. 
Nie udałoby się to bez drogocennego wsparcia instytucji i firm, które bezinteresownie wspierały działania zespołu.
Poniżej z wymieniamy z imienia i nazwiska osoby, które działały w zespole oraz instytucje i firmy wspierające. 
       Czytaj więcej

 
 
 
 
Dodano: 2016-09-12
Dopuszczane normy hałasu w Lipniku PRZEKROCZONE

zebatki.pngOtrzymaliśmy informację, że w efekcie akcji „UCHO”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Atmosfera, dokonano pomiarów poziomu hałasu w wytypowanych przez mieszkańców najgłośniejszych punktach w rejonie obwodnicy. Wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium wykazały przekroczenia dopuszczanych norm hałas. Mając wreszcie udokumentowane dowody zbyt wysokiego hałasu w dzielnicy, po raz kolejny został złożony do urzędu miejskiego wniosek o wyegzekwowanie od GDDKiA należnej nam ochrony przed hałasem. 

Czytaj więcej

SUBSKRYBCJA:
Aby otrzymywać informacje o ważnych tematach dotyczących Lipnika wystarczy wypełnić formularz.
SPOTKANIA 
RO Lipnik spotyka się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w Domu Kultury.
STRONY POWIĄZANE:     FB/ProjektyDlaLipnika     FB/PodGaikami    FB/amfiteatrbb