Aktulaności

Dodano: 2017-04-06
NOWA STRONA INTERNETOWA RO LIPNIK
Z nieukrywaną radością informujemy, że w ramach wolontariackiej pracy powstała nowa strona Rady Osiedla Lipnik.

Mamy nadzieję, że będzie ona dla Państwa cennym źródłem informacji. 
Zachęcamy do zapisania się na listę wysyłkową newsleetera. 

przejdź do nowej strony 
RO-LIPNIK.PL
Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-31
Wnioski o zmianę studium zostały odrzucone przez BRM - co na to radni?

W poniedziałek 03.04, odbędzie się komisja radnych, na której m.in. będą opiniowane wnioski o usunięcie obszarów przemysłowych w Lipniku w zapisach studium. Przedstawiona wstęna konkluzja z Biura Rozwoju Miasta, podaje krótko, że wnioski o zmianę studium w tym zakresie powinny być ODRZUCONE.
Nie znamy argumentacji, opracowań i podsumowania opinii społecznej, na podstawie których powinna być wypracowana ta decyzja.
Dlatego bardzo ważne jest aby w posiedzeniu komisji uczestniczyli mieszkańcy Lipnika i osobiście poznali argumentację oraz opinię radnych zasiadających w komisji. 
To ważny moment - bo bez zmiany zapisów w studium nie usuniemy skutecznie niebezpiecznego przemysłu z Lipnika.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Spotkanie jest otwarte, odbywa się w Rauszu 3 kwietnia 2017r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 15.30, Plac Ratuszowy 1, sala 30 (sesyjna).
http://rm.um.bielsko.pl/strona-3656-porzadek_obrad_gpios.ht…

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-27
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016 - zapraszamy mieszkańców
Serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków Lipnika na zebranie Rady Osiedla Lipnik, na którym podsumujemy rok 2016. 
Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Lipniku. 
W pierwszej części przedstawimy Państwu  w jakie działania angazowali się członkowie RO. Następnie będzie okazja do dyskusji zebranych mieszkańców z zaproszonymi przedstawicielami władz miasta i ważnych instutucji.
Zostaliśmy poinformowani, że z ramienia prezydium miasta został oddelegowany wice prezydent Przemysław Kamiński. Możemy się również spodziewać udziału m.in. przedstawicieli prezydium Rady Miejskiej oraz radnych z okręgu, a także władz Policji, Straży MIejskej, MZD oraz spółek ZGO i SUEZ.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z niecodzinnej okazji udziału w spotkaniu, gdzie będzie można osobiście zabrać głos w ważnych sprawach naszej dzielnicy. Zgłoszenia chęci udziału w dyskusji prosimy kierować drogą mailową: ro.lipnik@gmail.com. 
ulotka do pobrania
tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-26
Petycja o wykup leśniczówki

W związku z tym, że jedną z rozważanych opcji dalszych losów leśniczówki jest wystawienie tego obiektu na sprzedaż przez obecnego właściciela czyli nadleśnictwo, lokalne instytucje złożyły do władz miasta petycję z wnioskiem o wykup leśniczówki na prawach pierwokupu. W imieniu mieszkańców podpis złożyli reprezentanci Rady Osiedla Lipnik, Parafii w Lipniku, Stowarzyszenia Lipnik, Stowarzyszenia Atmosfera, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku. 

Postęp w UM można śledzić na stronie BIP W załączniku przedstawiamy tekst petycji, oraz nagranie audycji w radio, w której szerzej przybliżamy troskę mieszkańców o leśniczówkę.

Petycja tutajPosłuchaj nagrania – tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-26
 Zmiany w studium – trwają prace urzędników

Proces zmiany studium jest na etapie analiz. Zachęcamy do zainteresowania się tematem. Studium obecnie wyznacza bezpośrednią bliskość terenów przemysłowych i obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz gór. Przypominamy, że w 2015 roku ponad 300 mieszkańców złożyło wnioski o usunięcie terenów przemysłowych z okolic Wróblowic, ul. Krańcowej i ulicy Krakowskiej.
W załączonej audycji można zapoznać się z opinią mieszkańców na ten temat.
Posłuchaj nagrania – tutaj.

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-26
 Rozprawa WSA o unieważnienie MPZP - udział mieszkańców 

10 marca odbyła się pierwsza rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Tak jak informowaliśmy Sąd ma zdecydować czy unieważnić cały plan wprowadzający tzw. "strefę przemysłową" w rejonie Lipnika.  

Na rozprawie stawili się mieszkańcy Bielska-Białej, przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń i Rady Osiedla, którzy zupełnie zapełniając salę rozpraw po raz kolejny swoją obecnością potwierdzili fakt, iż sprawa ta jest istotna i ważna. W toku rozprawy Sąd odrzucił wniosek Pełnomocnika Gminy Bielsko-Biała o zawieszenie postępowania. W dalszej części rozprawy Pełnomocniczki Wojewody Śląskiego złożyły wniosek o odroczenie orzeczenia Sądu motywując to chęcią rozważenia możliwości częściowego uchylenia planu. W związku z tym wnioskiem Sąd odroczył rozprawę do 20 marca.

Czytaj więcej

Dodano: 2017-03-25
 1% podaruj dla Lipnika

1 procent.gifZachęcamy aby pozostawić w Lipniku 1 procent z rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Każdy mieszkaniec może zdecydować czy choć ta mała część podatku trafi np. bezpośrednio do społeczności, przekazując część podatku do lokalnych stowarzyszeń. Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Lipnik działa na rzecz naszej dzielnicy. Wpłaty z 1% wspierają takie inicjatywy jak wydruk lokalnej gazety, organizację rodzinnych pikników, czy jeszcze całkiem niedawno remonty leśniczówki.

Jeśli zdecydujecie się na wpłatę warto podać cel szczegółowy „aktywny Lipnik” nr KRS 0000073395. Więcej: www.lipnik.org

Czytaj więcej

Dodano: 2017-02-28
Wystąpienia mieszkańców na sesji Rady Miejskiej - strefa przemysłowa

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 lutego br., mieszkanka Bielska-Białej zabrała głos zapytując jak długo, ona i blisko 400 osób, mają jeszcze czekać na odpowiedź z Urzędu Miejskiego na wnioski złożone 17 miesięcy temu!
 
Wnioski dotyczyły zmian w studium miasta, związanych z obawą czy przyjęty w studium kierunek rozwoju miasta nastawiony na turystykę i rekreację obszarów położonych pod górami nie jest zagrożony?
 
Można zapoznać się z tekstem wystąpienia oraz wspomnianym wnioskiem z września 2015 roku. pobierz tutaj: wystąpieniewniosek
relacja video z sesji, na której sa również odpowiedzi urzędników tutaj, na osi czasu od ok 3h22 minuty

więcej informacji o wystąpieniach mieszkanców w grudniu 2016 i styczniu 2017
Czytaj więcej

Dodano: 2017-02-21
Rozprawa WSA o unieważnienie MPZP - udział mieszkańców
 
W dniu 10.03 br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, odbędzie się rozprawa sądowa w sprawie UNIEWAŻNIENIA całego planu wprowadzającego m.in. "strefę przemysłową" w Lipniku. 
 
Skargę na Radę Miejską Bielsku-Białej skierował Wojewoda Śląski, wnosząc do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej BB, która  przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lipniku w rejonie ulicy Krakowskiej, jako niezgodnej z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Rozprawa ma charakter jawny  i możliwy jest w niej udział mieszkańców w charakterze publiczności. Termin: 10 marzec, rozpoczęcie 9:20, sala nr 16, WSA Gliwice, ul. St. Wyszyńskiego 2
Osoby zainteresowane przejazdem wynajętym busem proszone są o pilne zgłoszenia do 3 marca: tel. 691 524 584, email rafal.janosz@neostrada.pl  lub kontakt@stowarzyszenieatmosfera.pl. Wyjazd z Lipnika o 7:00.

Czytaj więcej

Dodano: 2017-02-20
Inicjatywa Antysmogowa - Błękitny Marsz
przekazujemy zaproszenie Koalicji Antysmogowej w Bielsku-Białej na Błękitny Protest, mający na celu zwrócenie uwagi na zanieczysczenie powietrza, a szczególnie SMOG. 
Akcja zaczyna się w niedzielę, 26.02.2017 o godzinie 16.00, pod pomnikiem Reksia. 
Apel Koalicji czytaj więcej. Szczegóły na FB/koalicjaantysmogowabb/ 

Czytaj więcej

Dodano: 2017-01-29

Masowy sprzeciw dla strefy przemysłowej - relacja ze spotkania 

Zaalarmowani sygnałem o możliwych katastrofalnych skutkach strefy przemysłowej w Lipniku mieszkańcy licznie stawili się na spotkanie Rady Osiedla Lipnik. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, w tym lokalne media, reprezentanci posłów oraz Radna Barbara Waluś. Spotkanie trwało blisko 3 godziny i zakończyło się około 22:00. Zgodnie z zapowiedzią zostały podane podstawowe przesłanki sprzeciwu oraz zrelacjonowane działania podjęte przez grupę mieszkańców powołaną przy Radzie Osiedla:

Najbliższą formą wyrażenia sprzeciwu jest udział mieszkańców w Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia br. Przewidywane jest wystąpienie reprezentanta mieszkańców, natomiast wszyscy zainteresowani mogą wesprzeć ten głos swoją obecnością na balkonie dla publiczności. Wystąpienie przewiduje się około godziny 13:00.
zdjęcia tutaj 

Czytaj więcej

Dodano: 2017-01-22
 KATASTROFALNE SKUTKI STREFY PRZEMYSŁOWEJ REALNE!

Konieczne jest spotkanie mieszkańców.

Proces mający na celu zmniejszenie uciążliwości strefy przemysłowej w Lipniku, prowadzony w sposób naganny przez urzędników miasta Bielska-Białej, zmierza do pogorszenia  sytuacji i nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Jeśli nie nastąpi zdecydowana korekta tych działań, skutki uruchomienia pierwszych zakładów o wysokiej emisji zanieczyszczeń i uciążliwości będą katastrofalne i nieodwracalne nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale dla tysięcy mieszkańców wschodniej części Bielska-Białej i Małych Kóz.  Rośnie realne zagrożenie, aby w ramach strefy przemysłowej w Lipniku, mogły powstać zakłady, które właśnie tu mogą oddziaływać na otoczenie, emitując toksyny, chemiczne zanieczyszczenia powietrza, pyły, smród, hałas oraz inne substancje bezpośrednio i pośrednio zabijające nas i otoczenie.

Nie zgadzamy się na to i dlatego, na prośbę mieszkańców, organizujemy spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Lipnik 26 stycznia 2017 o godz.19:00, przy ulicy Podgórnej 29 (Dom Kultury). Spotkanie ma na celu uświadomienie katastrofalnych konsekwencji strefy przemysłowej oraz wypracowanie propozycji zdecydowanych działań zgodnych z wolą mieszkańców. Zreferujemy na jakim obecnie etapie są interwencje podjęte przez zaalarmowanego Wojewodę Śląskiego, wójta Kóz, a także posłów i senatorów.

Obecny stan sytuacji oceniamy jako bardzo zły! Uważamy, że bez zdecydowanych i realnych decyzji władz, które muszą zostać podjęte w ciągu kilku miesięcy, istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie można  skutecznie chronić  zdrowia, praw i majątku tysięcy rodzin. W tej chwili ważne jest, aby każdy mieszkaniec: miał świadomość sytuacji, wyraził swoją opinię, a także fizycznie włączył się w działania w  obliczu tej potencjalnej katastrofy.  Dlatego istotny jest udział zarówno sąsiadów strefy, jak i wszystkich tych, którym zależy na przyszłości miasta Bielska-Białej. O spotkaniu zostali poinformowani przedstawiciele mediów oraz lokalni radni.

Przyjdźcie na spotkanie 26 stycznia – działamy razem!!!

Szerszy opis zagrożeń strefy przemysłowej znajduje się w załączonej ulotce i na stronie Stowarzyszenia Atmosfera. Pobierz informację tutaj. W ulotce m.in.:

·        Czym grozi powstanie Strefy Przemysłowej w Lipniku? ·        Jakie niesie to konsekwencje? ·        Skąd obawa, że zostaniemy pozostawieni sami sobie? ·        Jak obronić naszą przyszłość? ·        Co możemy zrobić?


Dodano: 2016-12-23
 Lipnik: dzielnica zielona czy przemysłowa?

Myśląc o nadchodzącym 2017 roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne pytanie o przyszłość naszej dzielnicy. To, wydaje się retoryczne, pytanie o charakter dzielnicy Lipnik musimy zadać sobie po raz kolejny:
- „zielona dzielnica”, podgórskie, miejsce z przeznaczeniem głównie na domy i turystykę, czy
- strefa dla wysoce szkodliwego przemysłu, którego negatywne skutki wykluczają zabezpieczenie terenów gdzie są i mogą być domy oraz od zawsze była przyroda i turystyka.

Wydaje się, że odpowiedź z punktu widzenia logicznego, ekonomicznego i nawet strategicznego dla miasta Bielska-Białej jest oczywista: czyli „Lipnik w zgodzie z naturą ma być zieloną dzielnicą”.

Niestety propozycje zmian otrzymane od Urzędu Miasta, w jaki sposób mają oni zamiar poprawić miejscowy plan z 2012 roku budzą coraz większy niepokój. Dlatego ponownie pragniemy poinformować mieszkańców Bielska-Białej, że problem stworzenia uciążliwej pod względem hałasu, pyłu czy toksyn w Lipniku, jest nadal nierozwiązany.

Faktem jest, że Urząd Miasta podjął prace nad zmianą planu i jeszcze nie zakończył tej procedury. Jednak jeżeli nie zostaną zmodyfikowane założenia tego planu naprawczego, może on w efekcie doprowadzić wręcz do jeszcze większej degradacji tej części miasta. Szczegóły sytuacji przypominamy w prezentacji którą można pobrać tutaj.

W ramach poparcia sprzeciwu dla strefy wypowiedzieli się już przedstawiciele parlamentu, wójt gminy Kozy. Interweniują Radni. Na ostatniej sesji  RM, w ramach przedstawienia naszych obaw wystąpiła mieszkanka z sąsiedztwa planowanej strefy. Poniżej załączamy pliki z głosem mieszkańców oraz ostatnie interwencje. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-12-23

Szanowni Państwo,

z okazji zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć szczere życzenia 

zdrowia, serdeczności i pomyślności. 


 Na nowy 2017 rok życzymy, aby dla dzielnicy Lipnik i jej mieszkańców był to czas
radości, sukcesów i rozwkitu.

członkowie Rady Osiedla Lipnik

Czytaj więcej

Dodano: 2016-12-22
 UWAGA! wyłudzenia pieniędzy tzw. metodą „na wnuczka”, także w Lipniku

W ślad za informacją Policji przekazujemy ostrzeżenie o bardzo częstych próbach wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Ostatni przypadek miał miejsce w Lipniku.
Jednocześnie apelujemy do dzieci i młodzieży o przekazanie rad o ostrożności w kontaktach przez telefon i „akcjach na litość” starszym rodzicom, babciom i dziadkom, którzy często pozostają sami w domu, a przez to narażeni są na działanie oszustów, domokrążców i innych przestępców.

Więcej informacji na stronie policji – czytaj tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2016-12-08
 Deklaracja parlamentarzystów i władz województwa wsparcia sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku

W związku z impasem w rozmowach z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, zostaliśmy zobligowani przez mieszkańców do przedstawienia sytuacji potęgującego się problemu stworzenia terenów przemysłowych w podgórskiej części Bielska-Białej reprezentującym nas posłom, senatorom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz władzom Urzędu Województwa Śląskiego.

W dniu 5 grudnia odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z licznie przybyłymi posłami, radnymi sejmiku, a także wicewojewodą i kierownictwem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. 
Czytaj więcej

Dodano: 2016-11-18
Wygraliśmy odbudowę amfiteatru - podziękowanie dla aktywnych
Z niezmierną radością informujemy, że projekt odbudowy Amfiteatru, wart 500 tyś. zł., został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Projekt uzyskał  6 412 głosów popracia mieszkańców Bielska-Białej, co przy okazji jest najwyższym wynikiem w Bielsku-Białej od początku  realizacji BO. https://obywatelskibb.pl/…/wyniki_glosowania_na_budzet_obyw…

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE I ZAANGAŻOWANIE.

Poniżej z wymienimy z imienia i nazwiska osoby, które działały w zespole oraz instytucje i firmy wspierające. 
 
 
Czytaj więcej

Dodano: 2016-10-13
Odbudujmy Amfiteatr w Lipniku – głosowanie od 21.X na Budżet Obywatelski - ogólnomiejski

Amfiteatr w Lipniku, może ponownie zostać leśnym miejscem spotkań oraz imprez kulturalnych. Wystarczy, że zbierzemy wystarczającą ilość głosów wśród mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia.
Dlatego zwracamy się do Państwa z wielkim apelem o pomoc przy zachęceniu jak największej ilości osób do zagłosowania na Amfiteatr.

Głosować można od 21 do 28 października wybierając projekt OBB036 „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce odpoczynku i zabawy”:
OSOBIŚCIE: 16:00-17:00 w dni robocze w Urzędzie Miejskim i Radach Osiedli
INTERNETOWO: całodobowo na obywatelskibb.pl

Zapraszamy do udostępniania FB/projektydlalipnika oraz FB/amfiteatrbb

Do dyspozycji przekazujemy wersje elektroniczne grafiki plakatu i ulotki, z prośbą o rozpowszechnianie, ulotka – pobierz tutaj, plakat – pobierz tutaj   

Czytaj więcej

Dodano: 2016-10-13
03.XI - Spotkanie w sprawie zmian miejscowego planu w rejonie strefy przemysłowej

W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego odpowiedzi na nasze pismo z 17.08 br, ani na przypominające z dnia 27.09 br, w którym przedstawiamy nasze zastrzeżenia do zakresu zmian w  planie oraz zaproponowanego harmonogramu, Rada Osiedla oraz lokalne stowarzyszenia organizują spotkanie z mieszkańcami aby przedstawić obecną sytuację. Spotkanie odbędzie się 3 listopada o 19:00 w domu kultury w Lipniku.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-10-10
Zakończenie budowy placu zabaw „Pod Gaikami” -  BO 2017 osiedlowy

W ramach osiedlowych projektów Budżetu Obywatelskiego w Lipniku w 2017 roku, ostatecznie została tylko jedna propozycja, dlatego też jest ona automatycznie przeznaczona do realizacji. Zgłoszony projekt „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” obejmuje III etap inwestycji związanej z zakończeniem budowy placu zabaw „Pod Gaikami” – plac zabaw wraz z siłownią plenerową.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-10-10
Jesienne zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Trwają tzw „wystawki” odpadów wielkogabarytowych, dokładny termin zbiórki na danej ulicy można sprawdzić na www.sita.bielsko.pl/harmonogram-odbioru-odpadow wybierając „gabaryty”.
Natomiast zbiórka elektrośmieci odbędzie się 10 listopada 2016 r. (czwartek) godz. 16.00 – 18.00 – miejsce zbiórki: Lipnik: ul. Ks. Brzóski 3, parking przy kościele.
W zamian wręczane będą drobne ekoupominki. Szczegóły tutaj.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-10-10
Marszałek Województwa informuje o wniosku ZGO

Zgodnie z procedurą, Marszałek Województwa informuje o wniosku ZGO dotyczącym wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego dla instalacji kompostowni i sortowni. Z dokumentacją można zapoznać się w ciągu 21 dni w urzędzie. Szczegóły tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-13

Boisko otwarte - balony, mecze, grochówka i kolorowe zabawy

11 września, na I pikniku sportowym "Pod Gaikami"  wrażeń było co niemiara. Zaczęło się oczywiście od należnych podziękowań dla tysięcy aktywnych mieszkańców i mnóstwa organizacji wspierających, dzięki którym boisko zostało zrealizowane w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W uroczystości otwarcia, na nasze zaproszenie, uczestniczył osobiście prezydent miasta Jacek Krywult. Tak więc był najpierw pierwszy gwizdek, gol, i mnóstwo kolorowych balonów. Następnie zabawy dla dzieci, pyszna grochówka z kuchni polowej, no i emocje sportowe. 

FOTORELACJA z pikniku znajduje się tutaj i na FB www.facebook.com/projektydlalipnika/

Relacja oraz podziękowania z pikniku czytaj więcej

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-12
Boisko nasze wspólne dobro – zasady użytkowania

Nowopowstałe boisko przy ulicy ks. Brzóski jest naszym społecznym dobrem. Abyśmy mogli cieszyć się nim jak najdłużej pilnujmy sami aby były na nim przestrzegane zasady bezpieczeństwa i porządku. Pełna treść regulaminu znajduje się tutaj. Najważniejsze zasady czytaj w więcej. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-12
Dopuszczane normy hałasu w Lipniku PRZEKROCZONE

Otrzymaliśmy informację, że w efekcie akcji „UCHO”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Atmosfera, dokonano pomiarów poziomu hałasu w wytypowanych przez mieszkańców najgłośniejszych punktach w rejonie obwodnicy. Wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium wykazały przekroczenia dopuszczanych norm hałas. Mając wreszcie udokumentowane dowody zbyt wysokiego hałasu w dzielnicy, po raz kolejny został złożony do urzędu miejskiego wniosek o wyegzekwowanie od GDDKiA należnej nam ochrony przed hałasem. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-07
Boisko gotowe do gry – I piknik sportowy „Pod Gaikami”

Z radością informujemy o zakończeniu budowy wielofunkcyjnego boiska przy ulicy Ks. Brzóski. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki głosowaniu mieszkańców w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Aby uczcić ten sukces w niedzielę 11 września, organizowany jest Pierwszy Piknik Sportowy "Pod Gaikami". Rozpoczęcie o godzinie 15:00.

Przewidziane są mecze towarzyskie między innymi z reprezentacją Straconki, pyszna grochówka i zabawy dla dzieci. Plakat tutaj, Program tutaj.

www.facebook.com/projektydlalipnika/

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-06
 Budowa mostu na Lipnickiej

Trwa modernizacja mostu na potoku Niwka przy skrzyżowaniu ulicy Lipnickiej i Skowronków. Do końca września powinien być przywrócony ruch po nowym moście.

Szczegółowy rysunek tutaj. Zdjęcia z 6 września tutaj, tutaj

Zgodnie z obietnicą MZD w następnej kolejności nastąpi przebudowa ulicy Podgórnej wraz pętlą MZK.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-06
 Rozbudowa domu kultury w Lipniku

Do końca roku 2016 powinny zakończyć się prace rozbudowy domu kultury. W miejscu starego budynku na tyłach domu kultury powstanie m.in. pracowania ceramiczna. 


Dodano: 2016-08-01
Spotkania RO Lipnik - wakacyjna przerwa w sierpniu 
Rada Osiedla Lipnik informuje, że tradycyjnie w miesiącu sierpniu nie planuje spotkań członków rady z mieszkańcami. Kolejne spotkanie odbędzie się po wakacyjnej przerwie we wrześniu. W razie potrzeby pozostajemy w kontaktcie e-mail: ro.lipnik@gmail.com.

Dodano: 2016-06-02
STREFA PRZEMYSŁOWA - formularze wniosków 

Zgodnie z życzeniem uczestników zebrania, zamieszczamy dokumenty omawiane na spotkaniu Rady Osiedla w dniu 2 czerwca, w temacie etapu składania WNIOSKÓW w ramach procesu "zmiany MPZP w rejonie ulicy Krakowskiej".
Wnioski można składać tylko do 6 czerwca na biuro podawcze w ratuszu. Listy do wniosku zbiorowego można wrzucić do skrzynki Rady Osiedla do niedzieli 5 czerwca.
  1. WNIOSEK_do_Prezydenta_BB_06.06.2016_indywidualny - pobierz tutaj
  2. WNIOSEK_do_Prezydenta_BB_06.06.2016_zbiorowy - pobierz tutaj
  3. LISTA_podpisów_wniosek_zbiorowy - pobierz tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2016-05-27
Spotkanie RO Lipnik - 2 czerwca 19:00 sala OSP
Rada Osiedla Lipnik informuje, że trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej. Obecnie trwa BARDZO WAŻNY ETAP składania  pisemnych wniosków do planu w terminie do 6 czerwca. W dalszych etapach nastąpi wyłożenie do publicznej wiadomości propozycji Urzędu Miejskiego, a następnie dyskusja publiczna i możliwość składania uwag do proponowanych zmian. Zapraszamy w najbliższy czwartek, tj. 2 czerwca o godzinie 19:00  wyjątkowo w strażnicy OSP na spotkanie poświęcone omówieniu proponowanych zmian.
Czytaj więcej

Dodano: 2016-05-27
STREFA PRZEMYSŁOWA: do 6 czerwca czas na wnioski do zmiany MPZP
Biuro Rozwoju Miasta zmieściło na swojej stronie internetowej informację o możliwości składania szczegółowych wniosków i sugesti do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej. Czas na wnioski mija 6 czerwca. Szczegóły tutaj.
Czytaj więcej

Dodano: 2016-05-12
Budżet Obywatelski 2017 - czas na propozycje projektów

Od dnia 9 maja do 1 lipca 2016 r., można składać propozycje projektów ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) do Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok. Szczegółowy sposób złożenia wniosku opisany jest na stronie obywatelskibb.pl. Zachęcamy do kontaktu z członkami Rady Osiedla Lipnik, jeśli macie Państwo konkretne pomysły zarówno do projektów dla Lipnika jak i pomysłów ogólnomiejskich zlokalizowanych na terenie naszej dzielnicy. Postaramy się pomóc w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-05-12
Strefa przemysłowa – przystąpienie do procedury zmiany MPZP

Informujemy o rozpoczęciu procedury urzędowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym. W załączniku korespondencja:

  • uchwała RM o przystąpieniu do  procedury zmiany MPZP – pobierz tutaj
  • zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany MPZP – pobierz tutaj
Czytaj więcej

Dodano: 2016-04-26
 Rozpoczyna się proces zmiany MPZP obejmującego obszar strefy przemysłowej

Z-ca prezydenta Przemysław Kamiński, wypowiadając się w imieniu władz miasta Bielska-Białej, kategorycznie odrzucił ponowną propozycję aby UM przychylił się do procedury przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wg zakresu określonego w piśmie z dnia 28.12.2015, doprecyzowującym petycję mieszkańców.

 

W tej sytuacji członkowie Rady Osiedla, reprezentujący mieszkańców, otrzymali od władz miasta zapewnienie, że procedura zmiany MPZP obejmie swym zakresem prace polegające m.in. na:

- wykluczeniu możliwości lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, oraz

- wykluczeniu przedsięwzięć z listy potencjalnie oddziaływujących na środowisko (w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z późniejszymi zmianami).

Wg deklaracji vice prezydenta, podanie w uzasadnieniu uchwały zakresu zmian dotyczących przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko, nie ogranicza możliwości aby w drodze konsultacji składane były wnioski w szerszym zakresie tematycznym. Terytorialnie zasięg prowadzonych zmian, na wniosek członków RO, został poszerzony o dodatkowe tereny w stosunku do pierwotnej propozycji UM.

Dla Lipnika oznacza to, że zgodnie z podjętą dziś decyzją Rady Miejskiej, Urząd Miejski przystępuje do procedury sporządzenia zmian w MPZP, w odpowiedzi na sprzeciw dla strefy przemysłowej. Czekają nas konsultacje, podczas których będzie można składać wnioski. Wg deklaracji z-cy prezydenta procedura zmiany zapisów w MPZP ma szansę zakończyć się w ciągu 12 miesięcy.

W związku z tym, że plan nie może być sprzeczny ze studium, które niestety nie jest korzystne dla Lipnika, liczymy na dalsze zaangażowanie mieszkańców w żmudny proces ustalania ostatecznych zapisów planu. Mamy nadzieję, ze dojdzie do rzeczywistych konsultacji i ustanowienia zapisów w MPZP zapewniających zabezpieczenie warunków adekwatnych dla podgórskiej dzielnicy mieszkaniowej.  

Czytaj więcej

Dodano: 2016-04-14
Spotkanie rady osiedla przesunięte
w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okolicy terminu weekendu majowego, kolejne spotkanie RO Lipnik odbędzie się 12 maja, tradycyjnie od 19:00.
W razie potrzeby kontaktu prosimy o przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres: rolipnik@gmail.com


Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-25
Uchwały RM dotyczące strefy przemysłowej w Lipniku

Dla uporządkowania, podajemy linki do obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz rozpatrywanych zmian, dla terenu gdzie zaplanowano strefę przemysłową. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

1) obecnie obowiązujący MPZP z 25.09.2012 - pobierz pismo tutaj
2) projekt uchwały wnoszącej o fragmentaryczne zmiany obecnie obowiązującego MPZP – w minimalnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańcówpobierz pismo tutaj
3) projekt uchwały wnoszącej o przystąpienie do sporządzenia MPZP od nowa, z uwzględnieniem konsultacji społecznych dla całego zakresu obecnego planu - – w pełnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańców 
pobierz pismo tutaj

Oba projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji Rady Miejskiej 26.04.2016. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-22
Stanowisko w sprawie odpowiedzi na PETYCJĘ
Została opublikowana odpowiedź na złożoną w październiku 2015 roku,
 petycję ze sprzeciwem dla strefy przemysłowej w Lipniku.

Niestety, Urząd Miejski nie przychylił się do naszych wniosków i dalej uważa, że teren u podnóża gór i w pobliży zabudowy mieszkaniowej, ma być przeznaczony na prowadzenie działalności przemysłowej. Tym samym skazuje nie tylko ten obszar ale i sąsiednie rejony na potencjalne uciążliwości związane z pyłem, hałasem, i innymi truciznami.
 
Nasze pełne stanowisko w tej sprawie przedstawiamy w załączonym piśmie. Wyraża ono wspólny pogląd lipnickich organizacji na sprawę.
pobierz pismo tutaj

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będzie sprawa poruszona przez naszych przedstawicieli, m.in w interpelacji radnej Barbary Waluś. 
pobierz interpelację tutaj
Będziemy również wiedzieli czy Urząd Miejski jest skłonny do prawdziwego rozwiązania problemu, czy tylko do działań pozornych. 
O kolejnych krokach będziemy Państwa informować. 
Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-04
Wydarzenia: ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RO za rok 2015

W dniu 3 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności RO Lipnik za rok 2015. W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób,  w tym 30 zaproszonych gości reprezentujących władze miasta oraz instytucje i firmy prowdzace działalność dotyczącą Lipnika.

Seredeczenie dziekujemy za aktywny udział mieszkańców w zebraniu. Dziękujemy również za przybycie zaproszonych gości.
Poruszaliśmy bardzo wiele tematów. Padło wiele ważnych pytań. Odpowiedzi jakby trochę mniej.
Jednak liczymy na to, że kompetentne osoby będą kontynowały zgłoszone zagadnienia.

Przedstawione sprawozdanie zostało zamieszczone w zakładce Aktywność Zachecamy do zapoznania się z nim.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-01

 Wydarzenia: LISTA ZAPROSZONYCH NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków Lipnika na zebranie sprawozdawcze. Szczegóły we wcześniejszej wiadomości. Aby dyskusja na zebraniu była jak najbardziej merytoryczna, tradycyjnie przekazaliśmy również imienne zaproszenia do poniżej wymienionych osób. Listę będziemy aktualizować po otrzymaniu potwierdzenia udziału.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-02-09
Inwestycje drogowe: KOŃCZY SIĘ OKRES GWARANCJI NA BUDOWĘ ULICY KS. BRZÓSKI

W kwietniu 2016 kończy się gwarancja na wykonanie remontu ulicy Ks. Brzóski. W ciągu 5 lat od oddania odcinka od ul. Wspólnej do Wspólnej (początek w Lipniku przy pętli MZK, wyjście w Straconce) mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na usterki, które pojawiały się ponownie nawet po wykonaniu doraźnych napraw. Nawierzchnia ma wiele pęknięć i dziur, studzienki i zbocza są pozapadane. W załączniku fotografie obrazujące usterki na ul. Ks. Brzóski. Pobierz załącznik:  Ulica Ks. Brzóski – stan nawierzchni 07.02.2016

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-29
Zebranie sprawozdawcze RO Lipnik za rok 2015
Rada Osiedla Lipnik serdecznie zaprasza mieszkańców i sympatyków Lipnika na zebranie sprawozdawcze z działalności za rok 2015. Zebranie będzie okazją do zreferowania działań podjętych na rzecz ważnych tematów dzielnicy, a w szczególności  infrastrukturą drogową, sąsiedztwem przedsiębiorstw takich jak ZGO, SITA czy inne potencjalnie zlokalizowane w obszarze przemysłowym. Będzie też okazja do dyskusji o oczekiwaniach i sugestiach mieszkańców. 
 
Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-21
Teren przemysłowy: termin odpowiedzi na petycję przesunięty na 31.03.2016

Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego informujemy, iż prezydent zdecydował o przesunięciu terminu przysługującego na odpowiedź na petycję wyrażającą sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ulicy Krakowskiej. Zgodnie z ustawą o petycjach odpowiedź powinna być udzielona do 3 miesięcy, czyli do 29 stycznia 2016 roku. Wyjątkowo termin ten może zostać przedłużony, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od adresata petycji, uniemożliwiające rozpatrzenie petycji w terminie podstawowym. W uzasadnieniu czytamy, iż w konsekwencji złożenia przez reprezentantów mieszkańców pisma zawierającego propozycje szczegółowych zagadnień, Urząd jest zmuszony do wykonania dodatkowych analiz i oszacowań. Nadmieniamy, iż do złożenia ww. pisma mieszkańcy byli namawiani podczas spotkań z reprezentantami Ratusza. Kolejny graniczny termin odpowiedzi został ustalony na 31.03.2016r.

Wyjaśnienie to jest zadziwiające, gdyż od momentu złożenia petycji, zarówno podczas rozmów, oficjalnych wystąpień i dyskusji, włączając przywołane pismo, strona składająca petycję wnioskuje niezmiennie o ten sam efekt i niezrozumiałym jest dlaczego wspomniane analizy i oszacowania nie mogły być wykonane w czasie ustawowych 3 miesięcy.

w załączeniu

pismo UM o przedłużeniu terminu - do pobrania
pismo mieszkańców z 30.12.2016r.- do pobrania

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-21
Wydarzenia 30.01.’16 – Koncert Orkiestry Dętej z Lipnika

Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lipnika pod dyrekcją Romana Kubicy, który odbędzie się 30 stycznia o godz. 19.00 w domu kultury. Szczegóły kliknij tutaj.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-20
 Wydarzenia 17.01.’16 - PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Serdecznie zapraszamy na Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 17 stycznia o godz. 13.00 w domu kultury, 
FOTORELACJA
 i WYNIKI - kliknij tutaj

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-12
 Komunikat – WSPARCIE DLA BEZDOMNYCH

Podajemy przydatne adresy i telefony do instytucji które udzielają pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-02
 Inwestycje drogowe – PODGÓRNA I KRZYŻOWA

W celu przywrócenia ładu komunikacyjnego połączenia centrum Lipnika z ulicą Krakowską, zostały podjęte konkretne działania do realizacji zatwierdzonej inwestycji budowy przejazdu ulicą Krzyżową tunelem pod ulicą Krakowską. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-01
Teren przemysłowy - USZCZEGÓŁOWIONE STANOWISKO

Na prośbę Urzędu Miasta, reprezentanci osób podpisanych pod petycją wypracowali uszczegółowiony wniosek zawierający propozycje zapisów będących wstępną formą zabezpieczenia przed uciążliwością sąsiedzką terenów zlokalizowanych w tzw. strefie przemysłowej przy ulicy Krakowskiej. 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-01-01

Budżet Obywatelski – ZWYCIĘSTWO !!!

gratulacje dla 2 230 aktywnych, dzięki którym trawiaste boisko przy ks. Brzóski zostanie nowocześnie odnowione w ramach BO 2016. To już kolejna inwestycja, po parkingu przed szkołą i placu zabaw „Pod Gaikami”, którą zawdzięczamy aktywności lokalnej społeczności. Boisko oszacowane na 450 000 zł uatrakcyjni naszą okolicę.W imieniu zespołu ludzi zaangażowanych i oddanych tej sprawie, dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos i zachęcali innych do poparcia.

Czytaj więcej

Dodano: 2015-12-31
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI rok 2015 II półrocze
Czytaj więcej

Dodano: 2015-08-01

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI rok 2015 I półrocze

Czytaj więcej

Dodano: 2014-12-31
 ARCHIWUM AKTUALNOŚCI rok 2014 i starsze
Czytaj więcej