KADENCJA 2011-2015I     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 - plik pdf.

II     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 - plik pdf.

III    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 - plik pdf.

IV   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 - plik pdf.

V    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 - plik pdf.III    STATUT RADY OSIEDLA LIPNIK W BIELSKU-BIAŁEJ, pkt. III:

pkt III. Zakres działania Rady Osiedla

§ 9. Do zakresu działania Rady Osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone przepisami dla innych organów, a w szczególności
 
1.        Organizowanie życia społecznego.
2.      Podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących Osiedla.
3.      Organizowanie wspólnych prac mieszkańców na rzecz swojego Osiedla i Miasta.
4.      Wyrażanie opinii oraz formułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających na terenie osiedla.
5.      Opiniowanie funkcjonowania komunikacji na terenie osiedla.
6.      Zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego osiedle lub jego część.
7.      Współpraca ze służbami porządkowymi i innymi instytucjami w sprawach bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie osiedla.
8.      Współpraca z podmiotami i instytucjami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów osiedla, w tym organizowanie spotkań z radnymi i organami      wykonawczymi Miasta Bielska-Białej.
9.      Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach:
a)      nazewnictwa ulic, placów publicznych,
b)      ochrony środowiska i zdrowia oraz pomocy społecznej,
c)      komunalnego budownictwa mieszkaniowego (konserwacji i remontów),
d)      lokalizacji i funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia i pomocy społecznej, sportowo-rekreacyjnych, produkcyjno-usługowych, handlowych (w tym obiektów tymczasowych i ruchomych),
e)      działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
f)      rozdziału i wykorzystania funduszy Miasta,
g)      nadawania tytułu honorowego obywatela miasta,
h)      innych spraw będących przedmiotem uchwał Rady Miejskiej, decyzji Prezydenta Miasta, mających istotne znaczenie dla społeczności Osiedla.
10.     Interwencje do Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w sprawie niewłaściwego wykorzystania mienia komunalnego.
11.     Organizowanie konsultacji społecznych.
12.     Gospodarowanie przekazanym mieniem komunalnym i rozporządzanie dochodami z tego źródła. W razie powierzenia Osiedlu mienia komunalnego Rada Osiedla zarządza i korzysta z tego mienia oraz rozporządza dochodami z tego źródła do kwoty niezbędnej dla wykonania zadań zapisanych w planie rocznym Osiedla.
13.     Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta.

Spis ulic należących do granic administracyjnych dzielnicy LIPNIK:
 1. Admiralska,
 2. Babiego Lata,
 3. Bosmańska,
 4. ks. Brzóski nr parzyste od 2 do150,
 5. nr nieparzyste od 1 do 157,
 6. Chełmska,
 7. Czajek,
 8. Czyżyków,
 9. Danielowa,
 10. Dolnośląska,
 11. Do Niwki,
 12. św. Franciszka,
 13. Fregaty,
 14. Gdańska,
 15. Górnośląska,
 16. Grabowa,
 17. Hetmańska,
 18. Jachtowa,
 19. Jastrzębia,
 20. Kaliska,
 21. Kaperska,
 22. Kapitańska,
 23. Kasztelańska,
 24. Korabia,
 25. Jana Kazimierza,
 26. Krakowska nr parzyste od 128 do końca,
 27. nr nieparzyste od 163 do końca,
 28. Krańcowa wszystkie nr nieparzyste,
 29. Krzyżowa,
 30. Kujawska,
 31.  Legnicka,
 32. Leśna,
 33. Limbowa,
 34. Lipnicka nr parzyste od 114 do końca,
 35. nr nieparzyste od 65 do końca,
 36. Lubelska,
 37. Łosiowa,
 38. Małopolska,
 39. Miedziana,
 40. Nad Jarem,
 41. Odrzańska,
 42. Opolska,
 43. Orawska,
 44. Piotrkowska,
 45. Plastyków,
 46. Platynowa,
 47. Podgórna,
 48. Polna, Pomorska,
 49. Przelotna,
 50. Przybyszewskiego nr
 51. parzyste od 14 do końca,
 52. Ptasia,
 53. Reksia,
 54. Reniferów,
 55. Rycerska,
 56. Senatorska,
 57. Siedlecka,
 58. Sieradzka,
 59. Sikorek,
 60. Skowronków,
 61. Słupska,
 62. Sokola,
 63. Spacerowa,
 64. Szczygłów,
 65. Świerkowa,
 66. Tarnowska,
 67. Toruńska,
 68. Warmińska,
 69. Wiązowa,
 70. Wielkopolska,
 71. Wiosenna,
 72. Władysława IV,
 73. Wróblowicka,
 74. Wspólna nr nieparzyste od 1 do 5, nrparzyste od 2 do 4,
 75. Zamojska,
 76. Złote Łany,
 77. Żeleńskiego,
 78. Żuławska.

powrót na stronę GŁÓWNĄ