• Poniżej załączamy pliki z głosem mieszkańców oraz ostatnie interwencje:

1.    Sesja RM - mieszkanka Lipnika - pobierz tutaj

2.    Senator Andrzej Kamiński – pobierz tutaj

3.    Poseł Stanisław Szwed – pobierz tutaj

4.    Poseł Grzegorz Puda – pobierz tutaj

5.    Wójt gminy Kozy p. Krzysztof Fiałkowski – pobierz tutaj

6.    Interpelacja Barbary Waluś dot. ekspertyz odszkodowań pobierz tutaj

7.    Interpelacja Małgorzaty Zarębskiej dot. zaskarżenia planu do WSA pobierz tutaj i tutaj