Rozprawa WSA o unieważnienie MPZP - udział mieszkańców 

10 marca odbyła się pierwsza rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Tak jak informowaliśmy Sąd ma zdecydować czy unieważnić cały plan wprowadzający tzw. "strefę przemysłową" w rejonie Lipnika.  

Na rozprawie stawili się mieszkańcy Bielska-Białej, przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń i Rady Osiedla, którzy zupełnie zapełniając salę rozpraw po raz kolejny swoją obecnością potwierdzili fakt, iż sprawa ta jest istotna i ważna. W toku rozprawy Sąd odrzucił wniosek Pełnomocnika Gminy Bielsko-Biała o zawieszenie postępowania. W dalszej części rozprawy Pełnomocniczki Wojewody Śląskiego złożyły wniosek o odroczenie orzeczenia Sądu motywując to chęcią rozważenia możliwości częściowego uchylenia planu. W związku z tym wnioskiem Sąd odroczył rozprawę do 20 marca.

Jednocześnie, odpowiadając na wniosek Stowarzyszenia Atmosfera, Sąd nie znalazł prawnych przesłanek, aby uznać na tym etapie Stowarzyszenie jako stronę w postępowaniu, wskazując, że jedynymi możliwymi stronami w tym postępowaniu są Wojewoda i Gmina BB. Merytorycznie jednak uznał prawo do angażownia się w zakres sprawy.  

Posiedzenie 20.03 również nie przyniosło wyroku z powodu konieczności rozpatrzenia wniosku o status uczestnika postępowania przez inwestora tego terenu p. Bartosza Hołowka.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 24 kwietnia 2017 roku.