SKŁAD Rady Osiedla LIPNIK
kadencja 2015-2019


Imię i nazwisko Funkcja 
 Sławomir GLASER
przewodniczący 
 Marek KONIECZNY
z-ca przewodniczącego 
 Małgorzata KOTALA
sekretarz
 Janusz GIBAS
skarbnik 
 
 Renata LEJAWKA
Komisja Rewizyjna 
 Tomasz HOFFMAN
Komisja Rewizyjna 
 Maciej ZUBER
Komisja Rewizyjna 
 
 Marcin KOWRYGO
członek 
 Roman KUBICA
członek
 Sylwia KUBICA-MALARZ
członek
 Sylwia KULIŃSKA
członek
 Joanna ŁOBOZ
członek
 Sebastian PILORZ
członek
 Ryszard SZCZOTKA
członek
 Barbara WALUŚ
od 11.2015 radna Rady Miejskiej B-B

kontakt z RO e-mail: ro.lipnik@gmail.com


powrót na stronę GŁÓWNĄ